Over Stigma Belicht!

Stigma Belicht! is een project dat bestaat uit gastlessen die worden gegeven op zorg georiënteerde opleidingen. Openheid en interactie staan voorop. Dit alles om stigma en zelfstigma te belichten van uit het cliënt perspectief, maar ook van die van de toekomstige hulpverlener.

Het blijkt dat stigma een grotere bron van lijden is dan de ziekte zelf. Mensen met psychische aandoeningen stigmatiseren ook zichzelf. Zelfstigmatisering is een geïnternaliseerd stigma (jezelf afwijzen, brandmerken). Het komt voor bij alle aandoeningen. Bij de één ligt de nadruk op zelfverwijt, de ander haalt zichzelf voortdurend naar beneden. Bij allen speelt schaamte een rol. Zelfstigmatisering kan ertoe leiden dat mensen zichzelf uitsluiten van persoonlijke groei, sociale contacten en maatschappelijke kansen.

Het is mogelijk om zelfstigmatisering te doorbreken. Hulpverleners kunnen hierin een belangrijke taak hebben door het onderwerp bespreekbaar te maken en mensen die ermee leven tools aan te reiken. Door mee te doen aan deze lezing en een interactieve workshop kunt u zicht krijgen op de mogelijkheden voor mensen om zelf controle te nemen over de mate waarin men dit doet. U ontvangt informatie ter bewustwording en krijgt handvatten over hoe mensen die worstelen met zelfstigma te ondersteunen.

Deze lezing/workshop is praktijk gericht en flexibel qua opzet.
Tevens open voor feedback om zo het doel waar nodig samen te bereiken.
Mede mogelijk gemaakt door Samen Sterk Zonder Stigma die dit project financiert.

www.samensterkzonderstigma.nl